Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, štatistických a marketingových dôvodov. 

Pri nakladaní s osobnými údajmi sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ak nastane obchodný prípad, kedy je nutné predať osobné informácie zákazníka dodávateľovi (napr. pri vydaní "Záručného listu"), sa prevádzkovateľ zaväzuje, že tieto informácie poskytne až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru predávať. 

Zákazník využívaním služieb portálu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie o osobe, ktoré sa ďalej dobrovoľne dopĺňajú po registrácii. Zaregistrovaný má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie).

Oznamy: Tanečný portál sa práve vyvíja, postupne budú pribúdať ďalšie funkcie.

Ak si zaregistrovaný môžeš sa prihlásiť

Tanečný portál


Tanec pre Vás:

Tance ktore najdete na tanečnom portáli trsam.sk: Afro Latino, Anglický valčík - Waltz, Bachata, Cha-cha, Reggaeton, Salsa, Tango

Let's Dance

Nové fórum o tanečnej súťaži Let's Dance

Tanečné Školy

Spúšťame registráciu pre Tanečné školy, ak máte záujem registrovať vašu tanečnú školu, pridávať tanečné akcie, tanečné kurzy pozrite si našu testovaciu školu latino a nenechajte sa predbehnúť. Tanečné školy budú zoraďované podľa dátumu registrácie. Registrácia je zadarmo.